Korzyści wynikające z członkostwa w PTS

Mariusz Górski

Członkowie zwykli:

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze, a więc możliwość wybierania jak i zasiadania we władzach stowarzyszenia.
 2. Prawo do posługiwania się tytułem Członek Polskiego Towarzystwa Saunowego lub w skrócie Członek PTS a także logiem i odznaką stowarzyszenia.
 3. Prawo do korzystania z Karty członkowskiej, która uprawnia także do zniżek i rabatów u Partnerów stowarzyszenia.
 4. Dostęp do różnorodnej palety ofert specjalnych przygotowywanych przez PTS wspólnie z Partnerami stowarzyszenia.

Członkowie wspierający.
Osoby fizyczne:

 1. Prawo do posługiwania się tytułem Członek Polskiego Towarzystwa Saunowego lub w skrócie Członek PTS a także logiem i odznaką stowarzyszenia.
 2. Prawo do korzystania z Karty członkowskiej, która uprawnia także do zniżek i rabatów u Partnerów stowarzyszenia.
 3. Dostęp do różnorodnej palety ofert specjalnych przygotowywanych przez PTS wspólnie z Partnerami stowarzyszenia.

 Osoby prawne, firmy:

 1. Prawo do posługiwania się tytułem Członek Polskiego Towarzystwa Saunowego lub w skrócie Członek PTS a także logiem stowarzyszenia.
 2. Prawo zamieszczenia na Portalu PTS logo, lokalizacji, opisu i odnośnika do strony internetowej członka.
 3. Możliwość promocji podczas wydarzeń organizowanych przez PTS.
 4. Możliwość promocji w materiałach publikowanych przez PTS.
 5. Informację o członkostwie w PTS można wywiesić w siedzibie członka i posługiwać się nią w materiałach reklamowych wydawanych przez członka.
 6. Dodatkowo dla ośrodków saunowych:
  • Pierwszeństwo przy staraniu się o bycie gospodarzem wydarzeń organizowanych przez PTS.
  • Udział w programie certyfikacji ośrodka jako zgodnego z kulturą i poprawnym saunowaniem.
 7. Dodatkowo dla producentów saun i akcesorii saunowych:
  • Pierwszeństwo we współpracy w organizowaniu wydarzeń przez PTS.
  • Możliwość zostania sponsorem tytularnym wydarzenia organizowanego przez PTS.

Korzyścią dla wszystkich będą efekty realizowania celów statutowych stowarzyszenia.