Kultura saunowania

Mariusz Górski

Kultura saunowania to zespół zachowań pożądanych w ośrodkach saunowych, w których urządzenia saunowe i okołosaunowe udostępnione są do użytku publicznego, czyli innym osobom niż właściciele. Są one uzupełniające i częściowo pokrywające się z poprawnym saunowaniem, jednak dotyczą one naszych zachowań mających wpływ na innych saunujących.

Do kultury saunowania należy przestrzeganie poniższych zasad, o ile regulamin ośrodka, z którym należy obowiązkowo zapoznać się, nie reguluje tego inaczej:

 1. Przed wejściem do strefy saunarium bierzemy nago kąpiel pod prysznicem z użyciem środków myjących (mydło, płyn do mycia) i to niezależnie od tego czy kąpaliśmy się przed wyjściem do saunarium.
 2. W strefie posiadamy klapki i przynajmniej 2 ręczniki, jeden do wycierania się (może być szlafrok) a drugi do podkładania pod ciało w saunie suchej lub kamiennej oraz na leżakach. Jeśli nie chcemy odwijać się z ręcznika w saunie suchej, powinniśmy mieć drugi ręcznik do podłożenia pod stopy.
 3. Powinniśmy zachowywać się cicho aby swoją obecnością nie zakłócać wypoczynku innym saunowiczom. Podczas kąpieli nie powinniśmy przeszkadzać innym swoją rozmową jeśli jesteśmy w towarzystwie. Wyjątek mogą stanowić ceremonie saunowe, w których wyraźnie saunamistrz wprowadzi inną konwencję zachowania.
 4. Przed wejściem do zbiorników wodnych bierzemy prysznic. Ze zbiorników wodnych korzystamy bez stroju kąpielowego i innych okryć.
 5. Do saun wchodzimy bez obuwia. Obuwie zostawiamy przed sauną w taki sposób i w takim miejscu, aby przy wyjściu zakładając je nie blokować wyjścia innym osobom.
 6. W saunach, w których są drewniane siedziska i oparcia (albo kamienne bez możliwości ich spłukania), każda część ciała powinna powinna spoczywać na ręczniku.
 7. W łaźniach parowych należy skorzystać z węża z wodą w celu spłukania siedziska przed skorzystaniem jak i po skorzystaniu z łaźni.
 8. Nie polewamy kamieni na piecu wodą bez zgody obsługi i współsaunujących. W łaźni nie polewamy czujnika temperatury zimną wodą ani nie okładamy go lodem.
 9. Nie zajmujemy leżaków ani miejsc w saunie poprzez zostawianie rozłożonych ręczników, ani w jakikolwiek inny sposób, jeśli opuszczamy to miejsce na dłużej niż chwilę.
 10. W miejscach niezwiązanych bezpośrednio z kąpielą (saunową, słoneczną czy wodną) w takich jak bufet czy recepcja saunarium przebywamy z okrytymi intymnymi miejscami ciała.
 11. Ze szklanych i porcelanowych opakowań i naczyń korzystamy tylko w części bufetu/jadalni.
 12. Przestrzegamy wszelkich zaleceń wynikających z regulaminu, ikon i piktogramów, tabliczek informacyjnych i poleceń obsługi. Polecenia obsługi są nadrzędne wobec innych uregulowań.
 13. Nie filmujemy ani nie fotografujemy innych saunujących. Nie używamy telefonów komórkowych.
 14. Nie zachowujemy się w sposób mogący wywołać u innych saunowiczów skrępowanie, zażenowanie lub być odbierany jako zachowanie nieobyczajne.
 15. Nie korzystamy ze strefy saunarium będąc nietrzeźwym.

 Oprócz tych zasad powinniśmy przestrzegać także zasady poprawnego saunowania.

Kategoria: