Saunamistrzowie

Regulamin prowadzenia Rankingu Saunamistrzów PTS

Mariusz Górski

Regulamin prowadzenia Rankingu Saunamistrzów PTS.
1. Ranking obejmuje występy Saunamistrzów na zawodach saunowych tj. turnieje, zawody pucharowe, zawody rangi mistrzowskiej
2. Ranking jest tworzony i nadzorowany przez Zarząd PTS
3. Wyniki zawodów wchodzących do rankingu pozyskiwane są od Organizatorów zawodów.
4. Do rankingu brane są rezultaty pierwszych 10 zawodników turnieju, mistrzostw
5. Organizator zawodów może zwrócić się do Zarządu PTS o umieszczenie zawodów w Rankingu. Zarząd PTS podejmuje decyzję o dołączeniu Turnieju większością głosów.
6. Ranking punktowy tworzy się w następujący sposób:
a/ zawody rangi turnieju punktuje się od 10 pkt za 10 miejsce co 10 pkt aż do 100 pkt za 1 miejsce w turnieju
b/ zawody rangi mistrzostw Polski 150% /w tym posiadające eliminacje i finał/ punktuje się razy półtora tj. od 15 pkt za 10 miejsce aż do 150 pkt za 1 miejsce
c/ zawody rangi mistrzostw Świata - 200 %/w tym posiadające eliminacje i finał/ punktuje się podwójnie tj. od 20 pkt za 10 miejsce aż do 200 pkt za 1 miejsce
d/ zawody drużynowe punktuje się dzieląc ilość punktów za zdobyte miejsce zgodnie z pkt 6. ppkt a), ppkt. b) do ppkt.c) przez 2 i dopisując punkty rankingowe każdemu saunamistrzowi drużyny występującej w zawodach
e/ za start i zajęcie miejsca poniżej 10-go, w zawodach rangi mistrzowskiej 10 pkt dla zawodnika lub zawodnika teamu, start w zawodach pucharowych pierwsze 4 miejsca 100-70 pkt, pozostałe dzieli się sumę punktów za kolejne 4 miejsca przez 4 i wpisuje dla każdego saunamistrza. Dla pozostałych zawodników turnieju 1 pkt.
f/ turnieje z ograniczeniami /np. dla amatorów/: 50 % rankingu podstawowego
7. Ranking prowadzony jest w cyklu rocznym od 1.01. do 31.12 danego roku począwszy od 2021 roku.
8. W kolejnych latach na wniosek Organizatora i po podjęciu uchwały Zarządu PTS dla zwycięzców rankingu tj. pierwsze 3 miejsca, możliwe będzie przyznawanie nagród (rzecz