WAŻNE! Zmiana adresu pocztowego!

Mariusz Górski

Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych zmuszeni byliśmy znaleźć inny adres dla Polskiego Towarzystwa Saunowego.

Wybraliśmy najkorzystniejszy z punktu widzenia działalności PTS, który zlokalizowany jest w Katowicach.

Do czasu zmiany w Statucie przez Walne Zebranie Członków siedziby Stowarzyszenia z Gliwic na Katowice nowy adres jest adresem do korespondencji, a nie adresem siedziby.

Kategoria: