Moc Mistrza Sauny

Mariusz Górski

W tym roku nie zabraknie konkursów Moc Mistrza Sauny, których organizowanie rozpoczynamy już od najbliższych zawodów Sauna Cup 2016.

REGULAMIN
Konkursu „Moc Mistrza Sauny”
1.    Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Saunowe.
2.    W konkursie może brać udział dowolna osoba, która zapozna się z poniższymi regułami i wyrazi zgodę na ich przestrzeganie.
3.    Konkurs polega na uzyskaniu przez zawodnika jak największej prędkości powietrza (zmierzonej anemometrem) wprowadzonego w ruch ręcznikiem.
4.    Anemometr umieszczony jest na statywie na wysokości ok. 1,5m od podłoża.
5.    Zawodnik stoi na wprost anemometru w odległości (stopy) nie mniejszej niż 2 m.
6.    Wszyscy zawodnicy używają tego samego ręcznika dostarczonego przez organizatora konkursu.
7.    Technika machania i sposób użycia ręcznika są dowolne.
8.    Zawodnik ma 20 sekund na uzyskanie jak najlepszego wyniku. Czas liczony jest od znaku „start” do znaku „stop” wydanego przez osobę prowadzącą konkurs. Ilość machnięć ręcznikiem jest nieograniczona.
9.    Zawodnik ma prawo podchodzić do konkursu maksymalnie 3 razy.
10.    Po wystąpieniu wszystkich chętnych zawodników ogłaszane są oficjalne wyniki oraz wręczane są nagrody.
11.    Termin ogłoszenia oficjalnych wyników i wręczania nagród może zostać przesunięty na ogólną uroczystość wręczania nagród w przypadku kiedy Konkurs jest częścią innych zawodów saunowych.
12.    Zawodnicy, którzy zajmą pierwsze 3 miejsca otrzymują dyplom i upominki.

 

Kategoria: