Startujemy organizacyjnie

Marcin

30.06.2014

Otrzymaliśmy Numer Identyfikacji Podatkowej, NIP: 6312653790
dopiero 22.07.2014 dotarliśmy do listu z US z informacją.

 

23.06.2014

Wpis do Rejestru Gospodarki Narodowej, REGON: 243587250

 

06.06.2014

Wpis do Rejestru Stowarzyszeń, KRS: 0000512573

 

16.05.2014

Złożenie wniosku o rejestrację w sądzie.

 

10.05.2014

Zebranie założycielskie w Gliwicach.

Kategoria: