Walne Zebranie Delegatów 2023

Mariusz Górski

Podczas Walnego Zebrania Delegatów w dniu 13 maja 2023 r. w Czeladzi obecni na nim Delegaci i inne uprawnione osoby podjęły decyzje o:

- przyjęciu Sprawozdania Finansowego PTS za 2022 rok,

- zwiększeniu liczby członków uruchamiających Walne Zebranie Delegatów z 200 na 1000 oraz liczby Delegatów z 50 do 200, tym samym przywracając od 14 maja 2023 Walne Zebranie Członków,

- zmiany ram czasowych zwołania corocznego Walnego Zebrania Członków z 10 maja +/- 6 dni, na nie wcześniej niż 10 maja i nie później niż 30 czerwca z zastrzeżeniem, że Zarząd PTS o planowanym terminie walnego musi poinformować członków PTS najpóźniej do 30 kwietnia danego roku.

Podczas zebrania wybrano także władze stowarzyszenia na następną kadencję (2023-2027).

Zarząd PTS w składzie:

1. Małgorzata Dziedzic - Prezes Zarządu

2. Magdalena Brańka - Wiceprezes Zarządu

3. Małgorzata Budek - Wiceprezes Zarządu

4. Sylwia Rak - Członek Zarządu

5. Kamil Świątek - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Krzysztof Paziewski - Przewodniczący

3. Mirela Kazuś-Barańska - Członek

4. Zbigniew Jończyk - Członek

 

 

Kategoria: