Certyfikacja Saunamistrzów

Marcin

Z przyjemnością informujemy, iż Polskie Towarzystwo Saunowe prowadzi certyfikację osób szkolących (Szkoleniowiec) inne osoby w zakresie prowadzenia saunowych ceremonii zapachowych i opieki nad osobami korzystającymi z infrastruktury strefy saun oraz przeszkolonych przez nich osób (Saunamistrzów).
Wszyscy Szkoleniowcy tworzą Zespół certyfikowanych Szkoleniowców Polskiego Towarzystwa Saunowego.
Co trzy lata Zespół ustala skład Prezydium, które odpowiedzialne jest za regulowanie zasad działania Zespołu i koordynację działań wszystkich Szkoleniowców oraz nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działalnością Zespołu. Prezydium rekomenduje także Zarządowi PTS przyjęcie nowych Szkoleniowców do Zespołu oraz wnioskuje o usunięcie z Zespołu osób, które utraciły kompetencje lub złamały Regulamin Zespołu

Załącznik(i)
Download this file (Regulamin_Zespolu_Szkoleniowcow_PTS_20200825.pdf)Regulamin Zespołu[ ]50 kB

Wymagania do uzyskania certyfikatu Szkoleniowca Saunamistrzów Polskiego Towarzystwa Saunowego.

W celu uzyskania certyfikatu Szkoleniowca Saunamistrzów Polskiego Towarzystwa Saunowego, konieczne jest spełnienie poniższych kryteriów i pozytywna decyzja Zarządu Polskiego Towarzystwa Saunowego, udzielana na podstawie przesłanego CV.
Wymagania:
1.  doświadczenia jako Saunamistrz minimum 3 lata lub do indywidualnego rozpatrzenia przez Prezydium – należy wypisać w jakich obiektach i z jaką częstotliwością prowadziło się ceremonie saunowe, oraz jakie osiągnięcia ma się na koncie (zawody, organizacja imprez itp.),
2. posiadanie doświadczenie jako Szkoleniowiec Saunamistrzów – należy podać jakie szkolenia i z jaką częstotliwością zostały przeprowadzone, w przypadku szkoleń osób, konieczne jest podanie danych przeszkolonych wraz z danymi kontaktowymi do weryfikacji (w razie potrzeby),
3. promowanie kultury saunowej – należy podać w jakim obiekcie i w jaki sposób promowało się bądź promuje kulturę poprawnego saunowania, podać osiągnięcia w tej dziedzinie (akcje, szkolenia, prelekcje itp.),
4. zobowiązanie do wyszkolenia minimum jednej osoby rocznie, zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez Polskie Towarzystwo Saunowe w Minimalnych wymaganiach do szkolenia osób w zakresie prowadzenia saunowych ceremonii zapachowych i opieki nad osobami korzystającymi z infrastruktury strefy saun wg Polskiego Towarzystwa Saunowego.
5. Certyfikaty wydawane są tylko Saunamistrzom będącym członkami Polskiego Stowarzyszenia Saunowego nie krócej niż 12 miesięcy.

Na podstawie przesłanego na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. CV zawierającego potwierdzenie spełnienia wymagań stawianych kandydatom na certyfikowanego Szkoleniowca, Prezydium podejmuje decyzję o rekomendacji lub odrzuceniu kandydatury. Swoją decyzję Prezydium przekazuje do Zarządu PTS.  Na podstawie decyzji Prezydium Zarząd PTS na najbliższym posiedzeniu podejmuje uchwałę o przyznaniu lub odmowie przyznania certyfikatu Szkoleniowca. O swojej decyzji Zarząd informuje mailowo Prezydium oraz kandydata w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały
Prezydium jak i Zarząd zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji udzielonego certyfikatu. Zarząd może podjąć decyzję o cofnięciu certyfikatu Szkoleniowcowi lub czasowym zawieszeniu uprawnień do przeprowadzania certyfikowanych szkoleń jeśli Szkoleniowiec nie wywiązuje się należycie ze swych obowiązków i nie działa aktywnie w prowadzeniu certyfikowanych szkoleń. Utrata członkostwa w PTS skutkuje utratą certyfikatu.
Szkoleniowiec Saunamistrzów wraz z certyfikatem otrzymuje prawo do przedstawiania przeszkolonych przez siebie osób Zarządowi Polskiego Towarzystwa Saunowego, celem wystawienia przeszkolonej przez niego osobie certyfikatu ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym.

 

 

Minimalne wymagania do szkolenia osób w zakresie prowadzenia saunowych ceremonii zapachowych i opieki nad osobami korzystającymi z infrastruktury strefy saun
wg Polskiego Towarzystwa Saunowego
(załącznik do Wymagań do uzyskania certyfikatu Szkoleniowca Saunamistrzów Polskiego Towarzystwa Saunowego)
1. Teoria
- zasady zdrowego i poprawnego saunowania – dlaczego, argumenty które ułatwią dyskusję z saunowiczami,
- trójpodział cyklu saunowania: nagrzewanie, schładzanie, odpoczynek (załącznik ulotka PTS),
- wskazania i przeciwwskazania do korzystania z sauny – „Do sauny może chodzić każdy kto może do niej samemu dojść”, lecz należy informować o schorzeniach i sytuacjach przy których z sauny należy korzystać ostrożnie lub nie korzystać wcale,
- zasady bezpieczeństwa w saunie i na obiekcie – informacje o zachowaniu w saunie, obserwacja saunowiczów, zasady bezpieczeństwa podczas przeprowadzania ceremonii, stosowanie rekwizytów do ceremonii,
- rodzaje saun i ich właściwości – przedstawienie podstawowych informacji o ceremoniach zapachowych w saunach suchych i seansach kosmetycznych w łaźniach parowych,
- przygotowanie do seansu – przygotowanie olejków eterycznych, kryształków mentolu, peelingów, maseczek, przygotowanie sauny, wietrzenie, przygotowanie rekwizytów do ceremonii, użycie wody i lodu,
- rytuały saunowe – historia, teoria i rodzaje (klasyczne, z muzyka, show, kosmetyczne).
2. Praktyka
- nauka technik podstawowych (wachlarz, ręczniki – podstawowe techniki rozprowadzania ciepła),
- przemowa Saunamistrza (przekazanie informacji jakie należy przedstawić na początku ceremonii),
- dobór, przygotowanie i podawania olejków, kosmetyków,
- przygotowanie akcesoriów używanych w trakcie seansu,
- obsługa pieca saunowego, panowanie nad temperaturą i wilgotnością w saunie,
- wykonanie zabiegu kosmetycznego w saunie parowej,
- reakcja na zauważone lub zgłoszone nieprawidłowe zachowanie saunowiczów w obiekcie.
3. Egzamin
- egzamin praktyczny (przeprowadzenie kompletnej ceremonii saunowej w saunie suchej).
 

Kategoria: