Saunowa Środa

Marcin

Polskie Towarzystwo Saunowe realizując cele statutowe postanowiło stworzyć akcję “Saunowa Środa”

Zapraszamy wszystkie obiekty prowadzące saunaria, w szczególności aquaparki i baseny, hotele, kluby fitness, zespoły SPA oraz samodzielne obiekty saunowe, do wzięcia udziału w akcji “Saunowa Środa” prowadzonej przez Polskie Towarzystwo Saunowe. Celem akcji jest pozwolenie klientom raz w tygodniu w każdą środę od godz. 18:00 przez minimum 3 godziny na korzystanie z kąpieli saunowych zgodnie z zasadami kultury i poprawnego saunowania propagowanymi przez PTS w miejscach, gdzie nie jest to na co dzień dozwolone.

Adresaci akcji
Adresatami akcji są ośrodki saunowe, w których na co dzień nie jest wymagane stosowanie zasad poprawnego saunowania. W szczególności akcja skierowana jest do saunariów przybasenowych, hotelowych, przy klubach fitness, zespołach SPA.

Cele akcji “Saunowa Środa"
Umożliwić i pozwolić klientom raz w tygodniu w każdą środę na korzystanie z kąpieli saunowych zgodnie z zasadami kultury i poprawnego saunowania propagowanymi przez PTS.
Stworzenie stałej grupy klientów oczekujących przyjaznych dla zdrowia warunków w czasie kąpieli saunowych.
Propagowanie zasad kultury i poprawnego saunowania w środowisku lokalnym.
Zwiększenie obrotów w obiektach przez zainteresowanie działaniami saunarium.
Wymierne sprawdzenie wpływu przestrzegania zasad kultury i poprawnego saunowania na obroty obiektu.

Działania uczestników akcji
Opublikowanie na własnych stronach internetowych, wydrukowanie i rozwieszenie w obiekcie plakatów promujących akcję. Plakaty można pobrać ze strony Polskiego Towarzystwa Saunowego.

Przygotowane są różne wersje plakatów i ośrodek decyduje o wyborze publikowanego przez siebie. Dopuszcza się modyfikację plakatów np. przez umieszczenie danych identyfikacyjnych obiektu.
Zalecanym jest poinformowanie PTS o udziale w akcji, co umożliwi organizatorom akcji propagowanie tej informacji w swoich internetowych kanałach informacyjnych.
Stworzenie w czasie trwania akcji (środa od godziny 18:00 do zamknięcia obiektu) warunków do zażywania kąpieli saunowych zgodnie z zasadami kultury i poprawnego saunowania. W szczególności oznacza to spełnienie następujących warunków:
1. Klient przy kasach informowany jest o prowadzonej w tym dniu akcji i o zakazie noszenia strojów kąpielowych w strefie saunarium od godziny 18:00 i nakazie okrywania się ręcznikiem w czasie poruszania się po obiekcie.
2. Oddelegowana osoba skrupulatnie kontroluje i egzekwuje stosowanie zasad kultury i poprawnego saunowania propagowanych na stronach Polskiego Towarzystwa Saunowego. 
Uczestnik akcji może zwrócić się do PTS o ulotki propagujące zasady poprawnego saunowania lub wydrukować je we własnym zakresie.

Koszty akcji
Uczestnictwo w akcji jest bezpłatne. Propagowanie akcji prowadzonej w ośrodku saunowym uczestnika przez działania PTS jest bezpłatne.

Dostępne plakaty:


Załącznik(i)
Download this file (saunowaSRODA_soft(tekst_sdps).pdf)saunowaSRODA_soft(tekst_sdps).pdf[Plakat wersja 1 soft]39737 kB
Download this file (saunowaSRODA_soft(tekst_wsstwr).pdf)saunowaSRODA_soft(tekst_wsstwr).pdf[Plakat wersja 2 soft]39811 kB
Download this file (saunowaSRODA_soft(tekst_wswsmnp).pdf)saunowaSRODA_soft(tekst_wswsmnp).pdf[Plakat wersja 3 soft]39689 kB
Download this file (saunowaSRODA_standard(tekst_sdps).pdf)saunowaSRODA_standard(tekst_sdps).pdf[Plakat wersja 1]39768 kB
Download this file (saunowaSRODA_standard(tekst_wsstwr).pdf)saunowaSRODA_standard(tekst_wsstwr).pdf[Plakat wersja 2]39816 kB
Download this file (saunowaSRODA_standard(tekst_wswsmnp).pdf)saunowaSRODA_standard(tekst_wswsmnp).pdf[Plakat wersja 3]39710 kB
Kategoria: