Certyfikacja obiektów

Wymagania dla znaków jakości

Piotr Franczak

 

Obiekt występujący o znak wyższego poziomu (Top lub Perfect) musi spełniać wymagania stawiane wobec obiektu niższej kategorii. Oznacza to, że obiekt oznaczony znakiem jakości Top spełnia wymagania obiektu Plus oraz wszystkie dodatkowe wymagania przewidziane dla znaku Top. Analogicznie obiekt oznaczony znakiem Perfect spełnia wymagania stawiane obiektowi Top i wszystkie dodatkowe wymagania przewidziane dla znaku Perfect.

 

Kryteria

 

Typ obiektu

Plus Top Perfect
Obiekt saunowy zapewniający korzystanie z sauny zgodnie z zaleceniami PTS Obiekt saunowy zapewniający gościom warunki do wielogodzinnego wypoczynku Obiekt saunowy z różnorodnym wyposażeniem, usługami wellness i programami zajęć zapewniający możliwość całodziennego pobytu

 

Słownik pojęć

Obiekt saunowy
ogólnodostępny, samodzielny ośrodek lub część większego kompleksu (np. aquaparku), w którym podstawowa oferta to udostępnienie klientom saun i towarzyszącej im infrastruktury
Kąpiel saunowa
sposób ogólnego wspomagania zdrowia poprzez naprzemienne poddawanie się działaniu wysokiej (w saunie) i niskiej temperatury.
Strefa beztekstylna
część obiektu saunowego, w której zabrania się korzystania ze strojów kąpielowych i bielizny, natomiast dopuszczalna jest nagość lub osłonięcie się pareo, ręcznikiem lub innym okryciem z naturalnego materiału, przeznaczonym do kąpieli saunowej. Zarządca może wymagać poruszania się między atrakcjami w okryciu saunowym.
Obszar saun
część strefy beztekstylnej obiektu saunowego, obejmująca sauny i inne urządzenia konieczne do przeprowadzenia kąpieli saunowej.
Szatnia
część obiektu saunowego, w której znajdują się: przebieralnia, łazienki, toalety.
Obszar zewnętrzny
część obiektu saunowego poza budynkiem, na otwartym powietrzu.

 

Warunki i kultura saunowania

Obiekt przez działania organizacyjne i układ infrastruktury zapewnia odpowiednie warunki, aby kąpiel saunowa przebiegała zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Saunowego, w tym beztekstylne korzystanie z infrastruktury w obszarze saun.

Minimalne wyposażenie szatni

 

Plus Top Perfect

Przebieralnia z szafkami na ubrania.

Łazienka z prysznicem.

Oddzielne damskie i męskie toalety.

Możliwość bezpiecznego przechowania przedmiotów wartościowych (np. skrytki)

Oddzielne przebieralnie dla kobiet i mężczyzn lub wspólna przebieralnia z możliwością indywidualnego przebrania się.

Oddzielne łazienki dla kobiet i mężczyzn lub wspólna łazienka z pojedynczymi kabinami.

 

 

Minimalne wyposażenie obszaru saun

Plus Top Perfect

Jedna sauna fińska Jedna sauna umożliwiająca przeprowadzanie ceremonii saunowych.

Pomieszczenie/przestrzeń wypoczynkowa z leżankami.

Prysznice z zimną wodą.

Trzy różne sauny (o różnej temperaturze i wilgotności).

Odpowiednio duże pomieszczenie/przestrzeń wypoczynkowa z leżankami.

Studnia lub basen z zimną wodą, urządzenie do produkcji lodu lub kabina śnieżna.

Łatwo dostępne z obszaru saun zbiorniki kąpielowe (sztuczne lub naturalne).

Pięć różnych saun (o różnej temperaturze i wilgotności), w tym jedna sauna zewnętrzna.

Zbiorniki kąpielowe (sztuczne lub naturalne) w obszarze saun.

 

Udogodnienia

Plus Top Perfect

Półeczki na okulary w pobliżu saun

Bezpłatna woda pitna

Odpowiednia liczba haczyków przy saunach

  Obiekt przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych

 

Gastronomia

Plus Top Perfect
 

Bar w obszarze saun lub basenowym lub możliwy do odwiedzenia w płaszczu kąpielowym albo możliwość zamawiania posiłków oraz ich spożywania w wyznaczonych i dostosowanych miejscach

Lokal gastronomiczny w obszarze saun z pełną ofertą z minimum 16 miejscami do siedzenia lub bar z minimum 16 miejscami w obszarze saun i lokal gastronomiczny z pełną ofertą, możliwy do odwiedzenia w płaszczu kąpielowym

 

Obszar zewnętrzny

Plus Top Perfect
  Obszar zewnętrzny z miejscami do siedzenia i leżenia Rozległy parkowy obszar zewnętrzny z odpowiednią do pojemności obiektu liczbą miejsc do siedzenia i leżenia

 

Oferta usług

Plus Top Perfect
Nieregularne ceremonie saunowe (zgodne z zaleceniami PTS)

Regularne ceremonie saunowe (zgodne z zaleceniami PTS)

Masaże

Szeroka gama ceremonii saunowych prowadzonych przez certyfikowanych saunamistrzów

Usługi SPA

 

Organizacja

Plus Top Perfect

Regulamin obszaru saun dostępny dla gości

Nadzór nad porządkiem w obszarze saun prowadzony przez saunamistrza lub inny kompetentny personel

Zakaz palenia

Zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

System piktogramów, oznaczeń wyposażenia i zasad porządkowych

 

 

Jakość

Plus Top Perfect

Doradztwo i opieka nad gośćmi przez kompetentny personel

Aktualna strona internetowa

Kontakt poprzez e-mail, telefon

Wypożyczanie lub sprzedaż akcesoriów kąpielowych (płaszcze kąpielowe, klapki, ręczniki)

Możliwość rezerwacji usług

Sprzedaż kosmetyków do ciała, soli peelingowych

 

Higiena

Plus Top Perfect

Regularne sprzątanie i dezynfekcja powierzchni użytkowych, zbiorników kąpielowych i sanitariatów

Spełnianie wytycznych GIS dotyczących wymagań sanitarno-higienicznych dla saun i pływalni

   

 

Korzyści certyfikacji

Piotr Franczak

Korzyści osiągane przez uzyskanie certyfikacji świadczonych usług

 

 1. Znak jakości Polskiego Towarzystwa Saunowego informuje gości o wysokiej jakości obiektu potwierdzonej przez niezależną renomowaną organizację społeczną.
 2. Posiadanie znaku jakości wpływa na wzrost prestiżu i zaufania wśród gości.  
 3. Zestaw środków komunikacyjnych składających się ze znaku, certyfikatu, plakietek pozwala na natychmiastową akcję marketingową.
 4. Polskie Towarzystwo Saunowe publikuje na swoich stronach listę obiektów wyróżnionych znakiem jakości.
 5. Znak jakości przekonuje nie tylko gości ale również potencjalnych nowych pracowników.
 6. Kontrola na zasadach “tajemniczego klienta” (Mystery Check) jest rzeczywistą analizą organizacji i stanu wyposażenia obiektu.

 

Procedura przyznawania

Kamil Świątek

Ubieganie się o znak

Znak jakości przyznawany jest na wniosek zarządcy obiektu saunowego.

Integralną częścią wniosku jest oczekiwany poziom znaku jakości.

Złożenie wniosku oznacza zgodę obiektu na poddanie się procedurze certyfikacji.

Wnioskodawca udziela informacji o prowadzonym przez siebie obiekcie na ustalonym formularzu ankietowym.

 

Czynności Komisji Certyfikacyjnej

Przedstawiciel Komisji Certyfikacyjnej przeprowadza dodatkowo osobistą kontrolę obiektu w sposób niezapowiedziany i utajniony.

Na podstawie materiałów przekazanych przez zarządców obiektów i informacji pozyskanych podczas wizyt kontrolnych Komisja Certyfikacyjna opracowuje zalecenia dla Zarządu, dotyczące przyznania znaku jakości.

 

Obowiązki zarządcy obiektu

Zarządca obiektu saunowego występuje z wnioskiem o przyznanie obiektowi znaku jakości.
Zarządca obiektu saunowego jest zobowiązany do informowania Zarządu o zmianach w obiekcie mających wpływ na decyzję o przyznaniu lub cofnięciu znaku.

 

Odebranie znaku jakości

Znak jakości może zostać odebrany przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Saunowego jeżeli przestają być spełniane warunki jego przyznania.

 

Ważność znaku jakości i jej przedłużenie

Znak jakości przyznawany jest na okres 2 lat. W okresie ważności możliwe jest wystąpienie o wyższą kategorię, której przyznanie rozpoczyna nowy okres dwuletniej ważności.

Przedłużenie okresu ważności znaku jakości wiąże się z ponowieniem procedury certyfikacji.

Jeżeli nie zostanie złożony wniosek o przedłużenie okresu ważności, znak jakości traci swoją ważność z końcem okresu dwuletniego i nie może być więcej używany.

 

Cena

Opis Cena
Procedura sprawdzająca (rozpatrzenie wniosku, przeprowadzenie wizji lokalnej, prowadzenie wyrywkowych kontroli sprawdzających)  
 • Znak jakości Plus
1000 zł
 • Znak jakości Top
1500 zł
 • Znak jakości Perfect
2000 zł
Certyfikat 1000 zł

Skład Komisji

Piotr Franczak

Skład Komisji Certyfikacyjnej

 

 1. Piotr Franczak - Przewodniczący
 2. Jacek Kulawik