Korzyści certyfikacji

Piotr Franczak

Korzyści osiągane przez uzyskanie certyfikacji świadczonych usług

 

  1. Znak jakości Polskiego Towarzystwa Saunowego informuje gości o wysokiej jakości obiektu potwierdzonej przez niezależną renomowaną organizację społeczną.
  2. Posiadanie znaku jakości wpływa na wzrost prestiżu i zaufania wśród gości.  
  3. Zestaw środków komunikacyjnych składających się ze znaku, certyfikatu, plakietek pozwala na natychmiastową akcję marketingową.
  4. Polskie Towarzystwo Saunowe publikuje na swoich stronach listę obiektów wyróżnionych znakiem jakości.
  5. Znak jakości przekonuje nie tylko gości ale również potencjalnych nowych pracowników.
  6. Kontrola na zasadach “tajemniczego klienta” (Mystery Check) jest rzeczywistą analizą organizacji i stanu wyposażenia obiektu.